Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 67 %

Teisingai atsakyta į 2030 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kurioje iš nurodytų vietų galite sustoti?

100% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

150.7. Sustoti ir stovėti draudžiama: ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas;