Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 70 %

Teisingai atsakyta į 2130 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kuris automobilis važiuos per sankryžą antras?

51% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

155. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi.