Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 70 %

Teisingai atsakyta į 2130 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ar reikia rodyti posūkio signalą prieš pradedant važiuoti atbulomis?

58% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

82. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, – ranka:
82.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;
82.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.