Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 43 %

Teisingai atsakyta į 1330 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Šiuo skiriamuoju ženklu žymimos transporto priemonės be priekabos (išskyrus autobusus) ilgesnės kaip:

71% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

4Pr.15 Ilgesnės kaip 12 m transporto priemonės be priekabos (išskyrus autobusus ir troleibusus) gale turi būti įrengti simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos nuo 130 mm iki 150 mm pločio skiriamieji ženklai su įstrižomis (45° kampu) raudonomis fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis ir tvirtinami taip, kad žemyn einančios įstrižos juostos būtų nukreiptos transporto priemonės krašto link. Ir raudonų, ir geltonų juostų plotis – 100 mm. Šių skiriamųjų ženklų skaičius, išsidėstymas ir bendras ilgis turi atitikti 14 punkte nustatytus reikalavimus.