Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 50 %

Teisingai atsakyta į 1530 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Vairuodamas motorinę transporto priemonę su įrengtais saugos diržais vairuotojas:

75% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

196. Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas ,,Užsisek saugos diržą“. Jeigu šio informacinio ženklo nėra, prieš pradedant važiuoti keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais turi būti informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis.