Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 57 %

Teisingai atsakyta į 1730 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kelių horizontaliojo ženklinimo siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už tarpus, žymi:

72% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

3Pr.1.6 Artėjimo linija – siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už
tarpus, – įspėja, kad artėjama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria
priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidžiama kirsti iš
abiejų pusių