Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 73 %

Teisingai atsakyta į 2230 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kurie automobiliai įvažiuoja į sankryžą iš pagrindinio kelio parodytoje situacijoje (sankryžoje yra įjungtas geltonas mirksintis šviesoforo signalas)?

62% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

167. Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.73.9. geltonas mirksintis šviesoforo signalas leidžia eismą ir įspėja, kad sankryža arba pėsčiųjų perėja nereguliuojama;