Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 40 %

Teisingai atsakyta į 1230 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Vežti keleivių grupes krovininio automobilio kėbule leidžiama vairuotojams, turintiems ne trumpesnį tos kategorijos vairuotojo stažą, kaip:

48% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

192. Vežti keleivių grupes krovininio automobilio kėbule leidžiama vairuotojams, turintiems ne mažesnį kaip 3 metų tos kategorijos vairuotojo stažą, o kariniams vairuotojams – turintiems ne mažesnį kaip 6 mėnesių vairavimo stažą ir Krašto apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą.