Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 10 %

Teisingai atsakyta į 330 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kada draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones?

49% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

226. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros) ir kurių valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.“