Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 43 %

Teisingai atsakyta į 1330 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas taip, kad:

85% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

208.1-208.3 Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas, o prireikus – pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:
208.1. neblogintų vairuotojui matomumo;
208.2. nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti;
208.3. neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, numerio, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų;
208.4-208.5 Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas, o prireikus – pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:
208.4. nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir08.5. nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių