Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 47 %

Teisingai atsakyta į 1430 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam šviesoforo signalui?

29% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

73.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda (-os) rodyklė (rodyklės), ji (jos) informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui; jeigu signale yra dviračio simbolis, signalas galioja tik dviračiams;73.8. kartu įjungti geltonas ir raudonas šviesoforo signalai draudžia eismą ir įspėja, kad bus įjungtas žalias signalas;