Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 80 %

Teisingai atsakyta į 2430 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kam leidžiama neužsisegti saugos diržų važiuojant?

50% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

198. Gyvenvietėse leidžiama neužsisegti saugos diržų važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelėse. 205. . Asmeniui, kuriam kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių išdavė specialų pažymėjimą, leidžiama neužsisegti saugos diržo. Šiame pažymėjime turi būti nurodytas jo galiojimo laikas