Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 87 %

Teisingai atsakyta į 2630 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ar jūs privalote sustoti?

100% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

77.3. Reguliuotojo ranka pakelta aukštyn:
77.3.1. visiems eismo dalyviams draudžiama judėti bet kuria kryptimi;
77.3.2. vairuotojai privalo sustoti nekeisdami eismo juostos.