Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 60 %

Teisingai atsakyta į 1830 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ar leidžiama važiuoti per geležinkelį tam neskirtose vietose?

91% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

173. Eismo dalyviui draudžiama:
173.1. judėti per geležinkelį tam neskirtose vietose;
173.2. apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės transporto priemonės;
173.3. įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas arba pradeda leistis, savavališkai pakelti užtvarą arba jį apvažiuoti (apeiti);