Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 100 %

Teisingai atsakyta į 1010 klausimų.

Ginklų ir šaudmenų apyvarta / 1 klausimas

Kas turi užtikrinti ginklo saugumą?

78% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

3. Ginklų, šaudmenų savininkai ir naudotojai privalo užtikrinti jų saugojimą. Ginklų ir šaudmenų laikymo bei saugojimo sąlygas ir reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.