Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 90 %

Teisingai atsakyta į 910 klausimų.

Ginklo savigynai testai / 1 klausimas

Kuriuo skaičiumi pažymėta tūtelės kaklelis ?

100% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

Kovinio šovinio sandara:1. Kulka2. Kulkos apvalkalas3. Kulkos šerdis4. Tūtelė5. Tūtelės kaklelis6. Nuožulnis7. Įpjova8. Kapsulė9. Parakas