Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 80 %

Teisingai atsakyta į 810 klausimų.

Ginklo savigynai testai / 1 klausimas

Leidimas įsigyti A, B, C kategorijų ginklus neišduodamas:

73% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

12. Leidimas įsigyti A, B, C kategorijų ginklus neišduodamas nepaprastosios ir karo padėties metu, kitais įstatymų numatytais atvejais.