Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 90 %

Teisingai atsakyta į 910 klausimų.

Ginklo savigynai testai / 1 klausimas

Kurios kategorijos ginklams priskiriami prietaisai ar daiktai, sukonstruoti kaip svoriniai-gabaritiniai ginklų maketai ?

86% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

6 straipsnis. D kategorijos ginklaiD kategorijai priskiriami:1) signaliniai šautuvai, pistoletai (revolveriai);2) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;3) dujiniai aerozoliniai įrenginiai, įtaisai;4) šaltieji ginklai, nepriskirti draudžiamiesiems ginklams;5) elektros šoko įtaisai savigynai;6) visiškai netinkami naudoti ginklai;7) prietaisai ar daiktai, sukonstruoti kaip svoriniai-gabaritiniai ginklų maketai.