Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 100 %

Teisingai atsakyta į 1010 klausimų.

Ginklo savigynai testai / 1 klausimas

Juridiniai asmenys gali įsigyti ir vienu metu turėti ne daugiau kaip:

68% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

9. Šaudmenų kiekį, kurį gali įsigyti ir turėti juridiniai asmenys, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.