Ginklų ir šaudmenų klasifikacija

Kurios kategorijos ginklams priskiriami ginklai, kurių lazerio spindulys naudojamas karo tikslams ar taikiniui sunaikinti ?

1. A

2. B

3. D

4. C

klausimas #1
  Kurios kategorijos ginklams priskiriami visiškai netinkami naudoti ginklai ?

  1. A

  2. D

  3. B

  4. C

  klausimas #2
   Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų dėtuvė nuimama arba ginklo k

   1. A

   2. C

   3. B

   4. D

   klausimas #3
    Kurios kategorijos ginklams priskiriami templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra nuo 200 N iki 1200 N ?

    1. A

    2. B

    3. C

    4. D

    klausimas #4
     Kurios kategorijos ginklams priskiriami vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai?

     1. C

     2. B

     3. D

     4. A

     klausimas #5
      Kurios kategorijos ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai); ?

      1. A

      2. D

      3. B

      4. C

      klausimas #6
       Kurios kategorijos ginklams priskiriami liepsnosvaidžiai ir visi padegamieji sviediniai ?

       1. B

       2. C

       3. D

       4. A

       klausimas #7
        Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energij

        1. B

        2. D

        3. C

        4. A

        klausimas #8
         Kurios kategorijos ginklams priskiriami pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus pertaisomus ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais ?

         1. D

         2. B

         3. A

         4. C

         klausimas #9
          Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai arba pertaisomi trumpieji šaunamieji ginklai ?

          1. B

          2. A

          3. D

          4. C

          klausimas #10
           Kurios kategorijos ginklams priskiriami prietaisai ar daiktai, sukonstruoti kaip svoriniai-gabaritiniai ginklų maketai ?

           1. A

           2. C

           3. B

           4. D

           klausimas #11
            Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaltieji ginklai, nepriskirti draudžiamiesiems ginklams ?

            1. D

            2. B

            3. C

            4. A

            klausimas #12
             Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaudmenys su šarvamušiais, sprogstamaisiais arba padegamaisiais sviediniais ir šių šaudmenų sviediniai bei jų paleidimo įtaisai?

             1. C

             2. A

             3. B

             4. D

             klausimas #13
              Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, neskirti kariniam naudojimui, panašūs į karinius ginklus su automatiniais mechanizmais ?

              1. D

              2. B

              3. C

              4. A

              klausimas #14
               Kurios kategorijos ginklams priskiriami automatiniai šaunamieji ginklai?

               1. A

               2. D

               3. C

               4. B

               klausimas #15
                Kurios kategorijos ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J ?

                1. C

                2. B

                3. A

                4. D

                klausimas #16
                 Kurios kategorijos ginklams priskiriami pertaisomi arba pusiau automatiniai ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais ?

                 1. A

                 2. D

                 3. C

                 4. B

                 klausimas #17
                  Kurios kategorijos ginklams priskiriami elektros šoko įtaisai savigynai ?

                  1. D

                  2. B

                  3. A

                  4. C

                  klausimas #18
                   Kurios kategorijos ginklams priskiriami duslintuvai, naktinio matymo taikikliai ?

                   1. B

                   2. C

                   3. A

                   4. D

                   klausimas #19
                    Kurios kategorijos ginklams priskiriami ginklai, kurie užmaskuoti kaip kiti daiktai ?

                    1. D

                    2. A

                    3. B

                    4. C

                    klausimas #20
                     Kurios kategorijos ginklams priskiriami templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga viršija 1200 N ?

                     1. B

                     2. C

                     3. D

                     4. A

                     klausimas #21
                      Kurios kategorijos ginklams priskiriami snaiperiniai šaunamieji ginklai, skirti kariniam naudojimui ?

                      1. A

                      2. B

                      3. C

                      4. D

                      klausimas #22
                       Kurios kategorijos ginklams priskiriamos visų rūšių bombos, torpedos, minos, jų užtaisyti ir neužtaisyti sviediniai bei jų paleidimo įtaisai ?

                       1. C

                       2. B

                       3. D

                       4. A

                       klausimas #23
                        Kurios kategorijos ginklams priskiriamos visų kalibrų patrankos, haubicos, mortyros, minosvaidžiai ?

                        1. D

                        2. A

                        3. C

                        4. B

                        klausimas #24
                         Kurios kategorijos ginklams priskiriami ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai?

                         1. C

                         2. D

                         3. B

                         4. A

                         klausimas #25
                          Kurios kategorijos ginklams priskiriamos karinės raketos su sprogstamaisiais užtaisais ir jų paleidimo įtaisai ?

                          1. C

                          2. A

                          3. B

                          4. D

                          klausimas #26
                           Kurios kategorijos ginklams priskiriami ginklai, įtaisai, skirti taikiniui chemiškai sunaikinti ?

                           1. A

                           2. D

                           3. C

                           4. B

                           klausimas #27
                            Kurios kategorijos ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki7,5 J ?

                            1. A

                            2. C

                            3. B

                            4. D

                            klausimas #28
                             Kurios kategorijos ginklams priskiriami senoviniai ginklai?

                             1. B

                             2. C

                             3. D

                             4. A

                             klausimas #29
                              Kurios kategorijos ginklams priskiriami signaliniai šautuvai, pistoletai (revolveriai) ?

                              1. C

                              2. A

                              3. B

                              4. D

                              klausimas #30
                               Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau kaip trys šoviniai ?

                               1. B

                               2. A

                               3. D

                               4. C

                               klausimas #31
                                Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia panaudoti juos išardytus ar jie pakeičiami taip, kad tampa lengvai paslepiami ?

                                1. B

                                2. A

                                3. C

                                4. D

                                klausimas #32
                                 Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (išskyrus ginklus kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau kaip trys šoviniai, taip pat ne ilgesniais

                                 1. C

                                 2. D

                                 3. B

                                 4. A

                                 klausimas #33
                                  Kurios kategorijos ginklams priskiriami pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius bei kulkas medžioklei ar sportini

                                  1. C

                                  2. B

                                  3. D

                                  4. A

                                  klausimas #34
                                   Kurios kategorijos ginklams priskiriamos ašarinės granatos bei jų paleidimo įtaisai ?

                                   1. A

                                   2. B

                                   3. C

                                   4. D

                                   klausimas #35
                                    Kurios kategorijos ginklams priskiriami dujiniai aerozoliniai įrenginiai, įtaisai; ?

                                    1. D

                                    2. B

                                    3. C

                                    4. A

                                    klausimas #36
                                     Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energij

                                     1. D

                                     2. C

                                     3. A

                                     4. B

                                     klausimas #37
                                      Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų dėtuvė nuimama arba ginklo k

                                      1. A

                                      2. D

                                      3. B

                                      4. C

                                      klausimas #38
                                       Kurios kategorijos ginklams priskiriami pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius bei kulkas medžioklei ar sportini

                                       1. B

                                       2. A

                                       3. D

                                       4. C

                                       klausimas #39
                                        Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (išskyrus ginklus kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau kaip trys šoviniai, taip pat ne ilgesniais

                                        1. C

                                        2. B

                                        3. D

                                        4. A

                                        klausimas #40
                                         Kurios kategorijos ginklams priskiriami šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energij

                                         1. D

                                         2. B

                                         3. C

                                         4. A

                                         klausimas #41
                                          Kurios kategorijos ginklams priskiriami pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų dėtuvė nuimama arba ginklo k

                                          1. A

                                          2. C

                                          3. D

                                          4. B

                                          klausimas #42