Ginklų ir šaudmenų apyvarta

Kur galima treniruotis šaudyti iš turimo savigynos tikslams ginklo?

1. Karjeruose, aptvertose teritorijose, šaudymo stenduose jei tai negresia saugumui

2. Miške, kitoje teritorijoje, jei tai negresia saugumu

3. Šaudyklose, tiruose, šaudymo stenduose

klausimas #1
  Kas gali kolekcijoms sudaryti A kategorijų ginklus, jų šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį ?

  1. valstybiniai muziejai, gavę leidimą

  2. institucijos, turinčios teisę įsigyti veikiančius A kategorijos ginklus

  3. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

  4. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

  klausimas #2
   Juridiniai asmenys gali įsigyti ir vienu metu turėti ne daugiau kaip:

   1. 120 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi

   2. 300 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi6 mėnesius

   3. 60 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi

   4. vienetų skaičių nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

   klausimas #3
    Per kiek laiko nuo teigiamo sprendimo priėmimo reikia pateikti teritorinei policijos įstaigai egzamino išlaikymo pažymėjimą ir pažymą, kad yra tinkamos sąlygos ginklui laikyti?

    1. per 5 mėn.

    2. per 6 mėn.

    3. per 4 mėn.

    klausimas #4
     Ginklą galima panaudoti, kai tai buvo neišvengiamai būtina:

     1. gindamasis

     2. ginant savo nuosavybę

     3. gindamas kitą asmenį

     4. ginant savo orumą

     klausimas #5
      Leidimas įsigyti A, B, C kategorijų ginklus neišduodamas:

      1. nepaprastosios padėties metu

      2. Seimo rinkimų metu

      3. karo padėties metu

      4. Prezidento rinkimų metu

      klausimas #6
       Ar galima gabenti asmenims pavienius ginklus Lietuvos Respublikos teritorijoje iš vienos vietos į kitą be leidimo ?

       1. galima

       2. galima, jei laikomasi ginklų gabenimo reikalavimų

       3. negalima

       klausimas #7
        Pavieniai A kategorijos ginklai, jų šaudmenys įvežami į Lietuvos Respubliką, išvežami iš jos, gabenami tranzitu tik:

        1. gavus policijos leidimą.

        2. gavus policijos departamento leidimą.

        3. gavus Vidaus reikalų ministerijos leidimą.

        4. gavus Krašto apsaugos ministerijos leidimą.

        klausimas #8
         Kas nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu?

         1. Padaręs pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą, kuriuo kėsinosi į nuosavybę, viešąją ar valdymo tvarką

         2. Asmuo, kuris per pastaruosius 2 metus ne mažiau kaip 1 kartą padarė administracinį teisės pažeidimą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

         3. Asmuo, kuris per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus padarė administracinius teisės pažeidimus, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

         klausimas #9
          Jūs netyčia peršovėte kaimyno automobilio padangą. Ar privaloma apie įvykį pranešti policijai ?

          1. Privaloma

          2. Neprivaloma

          klausimas #10
           Savigynai B ir C kategorijų ilguosius graižtvinius gali įsigyti ir turėti:

           1. Ne jaunesni nei 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai turintys galiojantį medžiotojo bilietą

           2. Ne jaunesni nei 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai išlaikę egzaminą

           3. Ne jaunesni nei 21 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai turintys galiojantį medžiotojo bilietą

           4. B ir C kategorijų ilgieji graižtviniai ginklai savigynai yra draudžiami

           klausimas #11
            Ar prieš panaudojant ginklą, būtina įspėti asmenį, prieš kurį jis bus panaudotas ?

            1. Nebūtina

            2. Būtina, išskyrus atvejus kai įspėti dėl susidariusios situacijos neįmanoma arba kai delsimas kelia tiesioginį pavojų ginklo naudotojui ar kito asmens gyvybei ir sveikatai

            3. Būtina

            klausimas #12
             Sprendimą panaikinti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus arba sprendimą nepratęsti leidimo galiojimo asmuo turi teisę apskųsti generaliniam komisarui ne vėliau kaip per:

             1. 7 dienas

             2. 15 dienų

             3. 10 dienų

             4. 30 dienų

             klausimas #13
              Ar LR įstatymai leidžia išduotus savigynos tikslams ginklus naudoti medžioklėje?

              1. Leidžia ūkininkams, turintiems nuosavus žemės plotus

              2. Ne

              3. Taip

              klausimas #14
               D kategorijos ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti:

               1. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

               2. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

               3. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

               klausimas #15
                Ar draudžiama nešioti parengtą šaudyti (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas) pistoletą (revolverį)?

                1. Draudžiama išskyrus atvejus, kai tiesiogiai kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo sąlygomis)

                2. Leidžiama tik tamsiu paros metu

                3. Leidžiama

                klausimas #16
                 Kaip nešiojamas trumpasis šaunamasis ginklas savigynai?

                 1. Tik dėkle

                 2. Bet kurioje pašaliniams nematomoje vietoje

                 3. Tik rankinėje

                 klausimas #17
                  Ką privalo atlikti asmuo, panaudojęs šaunamąjį ginklą (eiliškumas)

                  1. pranešti artimiausiam policijos komisariatui ar prokuratūrai, stengtis išsaugoti nepaliestą įvykio vietą, užrašyti liudytojų duomenis (jei tokie yra)

                  2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą, pranešti artimiausiam policijos komisariatui ar prokuratūrai, stengtis išsaugoti nepaliestą įvykio vietą, užrašyti liudytojų duomenis (jei tokie yra)

                  3. užrašyti liudytojų duomenis (jei tokie yra), suteikti pirmąją medicinos pagalbą

                  klausimas #18
                   Ar galima šaudykloje, atliekant šaudymo pratybas, ginklo vamzdį nukreipti į žmogų?

                   1. negalima

                   2. galima, jei ginklas įjungtu saugikliu

                   3. galima tik neužtaisytą ginklą

                   klausimas #19
                    Veiksmų seka praradus leidimą nešioti ginklą:

                    1. Praradęs leidimą nešiotis ginklą asmuo turi nedelsiant kreiptis į policiją, po to kreiptis dėl leidimo išdavimo bendra tvarka

                    2. Praradęs leidimą nešiotis ginklą asmuo turi nedelsiant kreiptis į policiją, parašyti pasiaiškinimą, prašymą dėl dublikato išdavimo

                    3. Praradęs leidimą nešiotis ginklą asmuo turi policijos įstaigai iš naujo pateikti visus dokumentus, reikalingus leidimo nešiotis ginklą įsigijimui ir parašyti prašymą dėl naujo leidimo išdavimo

                    klausimas #20
                     Kas turi užtikrinti ginklo saugumą?

                     1. Savininkai

                     2. Naudotojai

                     klausimas #21
                      Laiku be svarbių priežasčių nepratęsus leidimo nešiotis ar laikyti ginklui:

                      1. Leidimo galiojimas yra laikinai sustabdomas

                      2. Leidimas yra panaikinamas (stabdomas jo galiojimas visam laikui)

                      klausimas #22
                       Savigynai B, C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti kurie:

                       1. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                       2. išlaikę egzaminą

                       3. turi galiojantį leidimą

                       4. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                       klausimas #23
                        Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys gali įsigyti ir turėti ginklus, šaudmenis šiems tikslams:

                        1. medžioklei, sportui, savigynai

                        2. kolekcijoms sudaryti

                        3. moksliniam tyrimui

                        4. profesinei veiklai

                        5. mokymui

                        klausimas #24
                         Ar gali įsigyti ginklą asmuo, kuris per pastaruosius metus yra baustas už baudžiamąjį nusižengimą?

                         1. Negali

                         2. Gali

                         klausimas #25
                          Savigynai B, C kategorijų ilguosius lygiavamzdžius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti kurie:

                          1. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                          2. turi galiojantį leidimą

                          3. išlaikę egzaminą

                          4. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                          klausimas #26
                           Ginklus gabenant į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) privaloma:

                           1. Gabenti reikia specialiu transportu

                           2. Ginklo vamzdyje negali būti įdėtas šovinys

                           3. Gabenti dėkle

                           4. Gabenti neužtaisytus

                           5. Dėtuvė turi būti išimta iš ginklo

                           klausimas #27
                            Ar leidimas ginklui suteikia teisę laikyti ir įsigyti šaudmenis ?

                            1. Suteikia

                            2. Suteikia tačiau tik tam ginklui kurio leidimą turima

                            3. Nesuteikia

                            klausimas #28
                             Europos šaunamojo ginklo leidimas Lietuvos Respublikos nuolatiniam gyventojui, turinčiam ginklą ir pageidaujančiam jį išvežti į Europos Sąjungos valstybę galioja:

                             1. 3 metus arba 5 metus jei leidime įrašyti tik D kategorijos ginklai

                             2. 5 metus arba 10 metų jei leidime įrašyti tik D kategorijos ginklai

                             3. 3 metus visiems šaunamiesiems ginklams

                             4. 1 metus visiems šaunamiesiems ginklams

                             klausimas #29
                              Ginklo įsigyti negali asmuo, kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas laikyti ar nešiotis ginklą ir nuo to nėra praėję:

                              1. 5-eri metai

                              2. 3-eji metai

                              3. 4-eri metai

                              4. 1-eri metai

                              klausimas #30
                               Persikėlęs gyventi į kitą vietą ginklo savininkas policijos įstaigą, kurios teritorijoje yra jo naujoji gyvenamoji vieta, turi informuoti per:

                               1. 30 darbo dienų

                               2. 30 kalendorinių dienų

                               3. 10 kalendorinių dienų

                               4. 10 darbo dienų

                               klausimas #31
                                Kas gali nustatyta tvarka gavęs leidimą, turi teisę įsigyti A kategorijos automatinius šaunamuosius ginklus ?

                                1. Vidaus reikalų ministerija

                                2. Lietuvos bankas

                                3. Lietuvos paštas

                                4. Klaipėdos Jūrų uostas

                                klausimas #32
                                 Medžioklei B, C kategorijų lygiavamzdžius ar pneumatinius ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti asmenys, kurie:

                                 1. turi galiojantį medžiotojo bilietą ir ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                                 2. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                                 3. turi galiojantį medžiotojo bilietą ir ne mažesnį kaip 3 metų medžiotojo stažą

                                 4. turi galiojantį medžiotojo bilietą

                                 klausimas #33
                                  Ar leidžiama ginklo savininkui, fiziniam asmeniui, turimą B ar C kategorijos šaunamąjį ginklą ir jo šaudmenis perduoti kitam asmeniui laikinai naudoti?

                                  1. Draudžiama

                                  2. Leidžiama medžioklės, sportinių varžybų, pratybų, mokymų metu jam dalyvaujant ir tik tais atvejais, kai asmuo, kuriam perduodamas ginklas turi teisę laikyti ir nešiotis tos kategorijos ginklus

                                  3. Leidžiama medžioklės, sportinių varžybų, mokymų metu jam dalyvaujant

                                  klausimas #34
                                   Apie ginklo vagystę ginklo savininkas teritorinei policijos įstaigai turi pranešti ne vėliau nei per:

                                   1. per 1 valandą

                                   2. per 6 valandas

                                   3. per 1 parą

                                   4. nedelsiant

                                   klausimas #35
                                    Kurios kategorijos ginklus galima laikyti ir nešiotis be leidimų ?

                                    1. A

                                    2. B

                                    3. D

                                    4. C

                                    5. Jokių negalima

                                    klausimas #36
                                     Ar draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo savigynai ginklo kalibro?

                                     1. Taip

                                     2. Ne

                                     klausimas #37
                                      Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas?

                                      1. Bandomojo šūvio į žemę

                                      2. Spynos pertraukimo, siekiant patikrinti ar lizde nėra šovinio

                                      3. Dėtuvės (šovinių) išėmimo

                                      klausimas #38
                                       Moksliniam tyrimui A, B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, taip pat mokymui B, C kategorijų ginklus ir šaudmenis ir A kategorijos ginklus, šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti

                                       1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą.

                                       2. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                                       3. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

                                       klausimas #39
                                        Kuriems ginklams gali būti išduodamas vienas bendras neterminuotas leidimas?

                                        1. Senoviniams ginklams

                                        2. Šaunamiesiems ginklams, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J

                                        3. Dujiniams pistoletams (revolveriams)

                                        4. Pusiau automatiniams trumpiesiems ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J

                                        klausimas #40
                                         Kiek laiko galioja leidimas įsigyti ginklus užsienio piliečiui?

                                         1. galioja tiek laiko, kiek nurodyta tos užsienio valstybės išduotame leidime, patvirtinančiame teisę įvežti į užsienio valstybę ginklus

                                         2. užsienio pileičiams Lietuvoje įsigyti ginklus draudžiama

                                         3. 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei tos šalies išduotas išankstinis sutikimas dėl ginklų įvežimo

                                         4. 12 mėnesių, kaip ir visiems bendraja tvarka besikreipiantiems asmenims

                                         klausimas #41
                                          Ar privaloma praradus ginklą grąžinti Europos šaunamojo ginklo leidimą ?

                                          1. neprivaloma

                                          2. privaloma, jei leidimas A,B arba C kategorijos ginklams

                                          3. privaloma

                                          klausimas #42
                                           Leidimai nešiotis ir leidimai laikyti B, C kategorijų ginklus ir šaudmenis panaikinami:

                                           1. mirus leidimą turėjusiam fiziniam asmeniui

                                           2. fiziniam asmeniui dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimo praradus savo ginklą

                                           3. kai asmuo naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai

                                           4. ginklą turinčio asmens prašymu

                                           klausimas #43
                                            Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo atsisakymą išduoti leidimą įsigyti ginklą turi teisę apskųsti policijos generaliniam komisarui ne vėliau kaip:

                                            1. per 2 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                            2. per 45 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                            3. per 5 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                            4. per 30 dienų nuo prašymo pateikimo.

                                            klausimas #44
                                             Ar gali įsigyti A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis fiziniai asmenys ?

                                             1. Negali

                                             2. Gali

                                             klausimas #45
                                              Ar leidžiama šaunamąjį ginklą (pistoletą ar revolverį) nešioti su savimi ar šalia savęs (drabužių kišenėje, dėkle, rankinėje), tamsiu paros metu įleidus šovinį į lizdą?

                                              1. Taip, jei tiesiogiai kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

                                              2. Ne

                                              3. Taip

                                              klausimas #46
                                               Kas išduoda leidimus įsigyti A, B, C kategorijų šaunamuosius ginklus?

                                               1. Policija

                                               2. Vidaus reikalų ministerija

                                               3. Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniai asmenys turintys teisę prekiauti ginklais

                                               4. Krašto apsaugos ministerija

                                               klausimas #47
                                                Kurie (is) teiginiai (ys) teisingi ?

                                                1. Šaunamųjų ginklų optinius, lazerinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą medžioklei.

                                                2. Šaunamųjų ginklų optinius, lazerinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą sportui.

                                                3. Šaunamųjų ginklų optinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą savigynai.

                                                4. Šaunamųjų ginklų optinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą medžioklei.

                                                klausimas #48
                                                 Leidimas nešiotis ir leidimas laikyti ginklus, šaudmenis išduodamas:

                                                 1. 3 metams

                                                 2. 5 metams

                                                 3. 12 mėnesių

                                                 4. 2 metams

                                                 klausimas #49
                                                  Ar asmeniui leidžiama parduoti teisėtai jam priklausantį ginklą?

                                                  1. Leidžiama tik per subjektą, turintį teisę prekiauti tokios kategorijos ginklais.

                                                  2. Leidžiama

                                                  3. Draudžiama

                                                  klausimas #50
                                                   Fizinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos ginklą gali perleisti nuolat naudoti:

                                                   1. Kartu gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą

                                                   2. Kartu gyvenančiam šeimos nariui

                                                   3. Kartu gyvenančiam šeimos nariui, turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą

                                                   klausimas #51
                                                    Šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas

                                                    1. Asmenys šaunamuosius ginklus ir šaudmenis turi laikyti patalpoje, metalinėje vidine spyna užrakinamoje dėžėje (seife), pritvirtintoje prie sienos ar grindų taip, kad ja negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Metalinės dėžės (seifo) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 2 milimetrai

                                                    2. Asmenys šaunamuosius ginklus ir šaudmenis turi laikyti gyvenamojoje patalpoje, metalinėje vidine spyna užrakinamoje dėžėje (seife), pritvirtintoje prie sienos ar grindų taip, kad ja negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Metalinės dėžės (seifo) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrai

                                                    3. Asmenys šaunamuosius ginklus ir šaudmenis turi laikyti gyvenamojoje patalpoje, metalinėje vidine spyna užrakinamoje dėžėje (seife), pritvirtintoje prie grindų taip, kad ja negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Metalinės dėžės (seifo) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 4 milimetrai

                                                    klausimas #52
                                                     Sportui D kategorijos pneumatinius ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti kurie:

                                                     1. fiziniai asmenys nuo 21 metų, bei yra šaudymo sporto organizacijų nariai

                                                     2. fiziniai asmenys nuo 18 metų, bei yra šaudymo sporto organizacijų nariai

                                                     3. fiziniai asmenys nuo 16 metų, bei yra šaudymo sporto organizacijų nariai

                                                     4. fiziniai asmenys nuo 17 metų, bei yra šaudymo sporto organizacijų nariai

                                                     klausimas #53
                                                      Apie ginklo panaudojimą, kai buvo padaryti kūno sužalojimai, ginklo savininkas per parą praneša teritorinei policijos įstaigai. Šie veiksmai yra:

                                                      1. Teisingi

                                                      2. Klaidingi

                                                      klausimas #54
                                                       Asmenims turintiems 16 metų sportui D kategorijos pneumatinius ginklus, jų šaudmenis be leidimų įsigyjant reikia pateikti:

                                                       1. sporto organizacijos tarpininkavimo raštą

                                                       2. moksleivio pažymėjimą

                                                       3. galiojantį sporto organizacijos nario pažymėjimą

                                                       4. asmens dokumentus

                                                       klausimas #55
                                                        Radęs ginklą asmuo:

                                                        1. Privalo nedelsdamas pranešti policijos įstaigai

                                                        2. Neprivalo nieko informuoti

                                                        3. Privalo nedelsdamas nugabenti juos į policijos įstaigą

                                                        klausimas #56
                                                         Fizinio asmens Leidimas laikyti ginklą panaikinamas:

                                                         1. netekus teisės medžioti (turinčio ginklą medžioklei)

                                                         2. netekus narystės šaudymo sporto organizacijoje (turinčio ginklą sportui)

                                                         3. sudarius kliūtis kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą

                                                         4. praradus ginklą (turinčio ginklą savigynai)

                                                         klausimas #57
                                                          Leidimas įsigyti ginklą nuo išdavimo dienos galioja:

                                                          1. 12 mėnesių

                                                          2. 9 mėnesius

                                                          3. 6 mėnesius

                                                          4. 24 mėnesius

                                                          klausimas #58
                                                           Leidimas nešioti ar laikyti B,C kategorijų ginklus panaikinamas:

                                                           1. Kai asmuo, turintis leidimą, laiku be svarbių priežasčių nepratęsia leidimo ir dėl to gavęs policijos įstaigos įspėjimą į jį nereaguoja

                                                           2. Kai policija turi duomenų, kad asmuo kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui

                                                           3. Kai fizinis asmuo dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimo praranda savo ginklą

                                                           4. Kai asmuo, turintis leidimą nešiotis ar leidimą laikyti ginklą, akivaizdžiai neleidžia arba sudaro kliūtis kontroliuojančiųjų institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą

                                                           klausimas #59
                                                            Ar gali ginklo turėtojas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (0.4 promilės ir daugiau) perduoti gabenti ginklą jį lydinčiam asmeniui?

                                                            1. Gali asmeniui, turinčiam leidimą nešiotis tos pačios kategorijos ginklą

                                                            2. Negali

                                                            3. Gali asmeniui, turinčiam leidimą medžioklei

                                                            4. Gali asmeniui, turinčiam leidimą naudotis ginklu

                                                            klausimas #60
                                                             Įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos, gabenamų tranzitu pavienių ginklų skaičius negali viršyti:

                                                             1. 2 vienetų vienam asmeniui, 100 vienetų šaudmenų vienam įvežamam ar turimam to paties kalibro ginklui.

                                                             2. 3 vienetų vienam asmeniui, 200 vienetų šaudmenų vienam įvežamam ar turimam to paties kalibro ginklui.

                                                             3. vieno ginklo vienam asmeniui, 200 vienetų šaudmenų vienam įvežamam ar turimam to paties kalibro ginklui.

                                                             4. vieno ginklo vienam asmeniui, 100 vienetų šaudmenų vienam įvežamam ar turimam to paties kalibro ginklui.

                                                             klausimas #61
                                                              Ginklą matomoje vietoje gali nešioti (pažymėti visus teisingus):

                                                              1. Kai susiklosto aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei

                                                              2. Asmenys, vykdantys profesinę veiklą

                                                              3. Pareigūnai

                                                              klausimas #62
                                                               Kokie ginklai Lietuvos Respublikoje civilinėje apyvartoje yra draudžiami?

                                                               1. Signaliniai pistoletai ir revolveriai

                                                               2. A kategorijos ginklai, išskyrus atvejus, kai juos profesinei veiklai naudoja Lietuvos banko darbuotojai

                                                               3. Savadarbiai šaunamieji ginklai

                                                               4. Lazeriniai taikikliai, išskyrus naudojamus sportui

                                                               klausimas #63
                                                                Įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos, gabenamų tranzitu pavienių ginklų skaičius neribojamas:

                                                                1. medžioklei

                                                                2. savigynai

                                                                3. organizuojamoms parodoms

                                                                4. sportui

                                                                5. kolekcionavimui

                                                                klausimas #64
                                                                 Įsigyti ginklai turi būti įregistruojami policijos įstaigose ne vėliau kaip per:

                                                                 1. 10 dienų nuo įsigijimo

                                                                 2. 45 dienas nuo įsigijimo

                                                                 3. 5 dienas nuo įsigijimo

                                                                 4. 30 dienų nuo įsigijimo

                                                                 klausimas #65
                                                                  Ar galima įsigyti šaudmenis ginklams kurių neturima teisės turėti ?

                                                                  1. Galima tik Lietuvos Respublikoje nuolatiniams gyventojams

                                                                  2. Draudžiama

                                                                  3. Galima tik Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims

                                                                  4. Galima

                                                                  klausimas #66
                                                                   Asmuo negali gauti leidimo įsigyti ginklą jei:

                                                                   1. Jis per pastaruosius 3 metus padarė administracinį teisės pažeidimą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

                                                                   2. Jis įstatymų nustatyta tvarka įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką;

                                                                   3. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) numatyta didžiausia bausmė neviršija 2 metų laisvės atėmimo;

                                                                   4. Jis per pastaruosius 3 metus buvo baustas už šiurkštų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą;

                                                                   klausimas #67
                                                                    Leidimas įsigyti ginklus ir šaudmenis suteikia teisę:

                                                                    1. Įsigytus ginklus ir šaudmenis nešiotis (galioja ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų)

                                                                    2. Įsigytus ginklus ir šaudmenis gabenti iki ginklo laikymo vietos ir juos laikyti (galioja ne ilgiau, kaip 30 kalendorinių dienų)

                                                                    3. Gabenti iki ginklo laikymo vietos ir juos laikyti iki užregistravimo (galioja ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų)

                                                                    klausimas #68
                                                                     Kokiu atveju reikalaujama patalpoje, kurioje laikomi ginklai turėti įrengtą apsauginę signalizaciją, sudarytą iš bent vieno apsaugos ruožo?

                                                                     1. Kai laikomi daugiau negu 9 B kategorijos ginklai

                                                                     2. Kai laikomi daugiau negu 3 B kategorijos ginklai

                                                                     3. Kai laikoma daugiau negu 12 C kategorijos ginklų

                                                                     4. Kai laikoma daugiau negu 15 D kategorijos ginklų

                                                                     klausimas #69
                                                                      Kiek ginklų Įstatymas leidžia vienam asmeniui įsigyti savigynos tikslams?

                                                                      1. Ne daugiau nei vieną

                                                                      2. Kelis

                                                                      3. Ne daugiau nei du

                                                                      klausimas #70
                                                                       Kuriais atvejais galima panaudoti ginklą?

                                                                       1. norėdamas pasikviesti į pagalbą

                                                                       2. norėdamas perspėti apie pavojų kitus

                                                                       3. prieš gyvūną, keliantį pavojų sveikatai

                                                                       4. prieš gyvūną, keliantį pavojų nuosavybei

                                                                       klausimas #71
                                                                        Asmenys gali kolekcionuoti:

                                                                        1. šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti kaip ginklų.

                                                                        2. nešaunamuosius ginklus.

                                                                        3. senovinius ginklus bei šaudmenis;

                                                                        4. šaunamuosius ginklus

                                                                        klausimas #72
                                                                         Ar leidimas laikyti ginklą suteikia teisę nešiotis ginklą ir šaudmenis ?

                                                                         1. Suteikia

                                                                         2. Nesuteikia

                                                                         klausimas #73
                                                                          Nuo prašymo pateikimo, per kiek dienų (maksimaliai) priimamas sprendimas dėl ginklo leidimo išdavimo ?

                                                                          1. 15 dienų

                                                                          2. 45 dienas

                                                                          3. 10 dienų

                                                                          4. 30 dienų

                                                                          klausimas #74
                                                                           Profesinei veiklai B, C kategorijų ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą. Nešiotis šiuos ginklus gali ne jaunesni kaip:

                                                                           1. 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai išlaikę egzaminą ir gavę leidimą

                                                                           2. 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai išlaikę egzaminą ir gavę leidimą

                                                                           3. 20 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai išlaikę egzaminą ir gavę leidimą

                                                                           4. 25 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai išlaikę egzaminą ir gavę leidimą

                                                                           klausimas #75
                                                                            Ar leidžiama asmenims teisėtai turintiems B arba C kategorijos lygiavamzdį ar graižtvinį ginklą, patiems gamintis šaudmenis savo reikmėms bei įsigyti ir laikyti kapsulių ir iki 1 kg parako?

                                                                            1. Ne, patiems gaminti šaudmenis ir laikyti paraką draudžiama

                                                                            2. Draudžiama visiems, išskyrus senovinių ginklų savininkus

                                                                            3. Leidžiama, tik turint atitinkamą gamybos licenciją

                                                                            4. Taip, leidžiama

                                                                            klausimas #76
                                                                             Kas gali kolekcijoms sudaryti B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį ?

                                                                             1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą

                                                                             2. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai

                                                                             3. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

                                                                             klausimas #77
                                                                              Ar ginklo savininkui leidžiama ginklą pateikti perdirbti ?

                                                                              1. Leidžiama

                                                                              2. Draudžiama išskyrus atvejus kai turima leidimą

                                                                              3. Draudžiama

                                                                              klausimas #78
                                                                               Šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka (eiliškumas):

                                                                               1. paleidus įspėjamąjį šūvį ir perspėjus balsu (jeigu yra galimybė)

                                                                               2. perspėjus balsu ir paleidus įspėjamąjį šūvį

                                                                               3. paleidus mažiausiai 2 įspėjamuosius šūvius ir perspėjus balsu ( jeigu yra tokia galimybė)

                                                                               klausimas #79
                                                                                Medžioklei B, C kategorijų ilguosius graižtvinius ginklus, jų šovinius įsigyti ir turėti gali fiziniai asmenys kurie:

                                                                                1. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys galiojantį medžiotojo bilietą

                                                                                2. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys ne mažesnį kaip 3 metų medžiotojo stažą

                                                                                3. ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys galiojantį medžiotojo bilietą

                                                                                4. ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, turintys ne mažesnį kaip 1 metų medžiotojo stažą

                                                                                klausimas #80
                                                                                 Fiziniai asmenys gali įsigyti ir vienu metu turėti ne daugiau kaip:

                                                                                 1. 100 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi

                                                                                 2. 300 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi 6 mėnesius

                                                                                 3. Šovinių kiekis neribojamas

                                                                                 4. 120 vienetų kiekvieno tipo (kalibro) šovinių ginklams, kuriuos jie turi

                                                                                 klausimas #81
                                                                                  Jus užpuola grupė nepilnamečių ir šis užpuolimas kelia grėsmę gyvybei. Ar leidžiama panaudoti ginklą?

                                                                                  1. Draudžiama

                                                                                  2. Leidžiama

                                                                                  klausimas #82
                                                                                   Ar privaloma radus ginklą apie tai pranešti policijai?

                                                                                   1. privaloma tik jei tai A, B ar C kategorijos ginklas

                                                                                   2. privaloma visai atvėjais

                                                                                   3. privaloma tik jei tai A ar B kategorijos ginklas

                                                                                   4. neprivaloma

                                                                                   klausimas #83
                                                                                    Ar ginklo savininkui leidžiama ginklą pateikti taisyti?

                                                                                    1. Leidžiama

                                                                                    2. Draudžiama, išskyrus atvejus kai turima leidimą

                                                                                    3. Draudžiama

                                                                                    klausimas #84
                                                                                     Kuriems ginklams gali būti išduodamas vienas bendras neterminuotas leidimas?

                                                                                     1. Dujiniams pistoletams (revolveriams)

                                                                                     2. Pneumatiniams ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J

                                                                                     3. Aerozoliniams įrenginiams ir įtaisams

                                                                                     4. Pusiau automatiniams trumpiesiems ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J

                                                                                     klausimas #85
                                                                                      Asmenims, kurie turi galiojančius leidimus nešiotis ginklus ar leidimus laikyti ginklus, leidimus įsigyti naujus ginklus policijos įstaigos išduoda ne vėliau kaip :

                                                                                      1. per 45 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                                                                      2. per 5 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                                                                      3. per 10 dienų nuo prašymo pateikimo.

                                                                                      4. per 2 dienas nuo prašymo pateikimo.

                                                                                      klausimas #86