Ginklų apyvartos teisė

Ginklas –

1. šaunamasis įrenginys, kuris po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai ir kuriuo nuspaudus nuleistuką, galima iššauti.

2. įrenginys, iš kurio gali būti paleistos kenksmingosios, dirginančiosios medžiagos ar jų užtaisas.

3. įrenginys ar daiktas, sukonstruotas ar pritaikytas gyviesiems ar kitiems objektams, taikiniams naikinti, žaloti ar kitaip jiems paveikti.

4. pistoletas, revolveris, automatas ar kitas šaudyti šaudmenimis pritaikytas įrenginys

klausimas #1
  Leidimas nešiotis ginklus –

  1. dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis ar fizinis asmuo gali įsigyti leidime įrašytus ginklus ir (ar) šaudmenis.

  2. dokumentas, kuriuo suteikiama teisė vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą Europos Sąjungos valstybę narę.

  3. dokumentas, patvirtinantis, kad fizinis asmuo turi teisę laikyti ir nešiotis jame nurodytus ginklus.

  4. dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis ar fizinis asmuo turi teisę laikyti jame nurodytus ginklus.

  klausimas #2
   Leidimas laikyti ginklus –

   1. dokumentas, patvirtinantis, kad fizinis asmuo turi teisę laikyti ir nešiotis jame nurodytus ginklus.

   2. dokumentas, kuriuo suteikiama teisė vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą Europos Sąjungos valstybę narę.

   3. dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis ar fizinis asmuo turi teisę laikyti jame nurodytus ginklus.

   4. dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis ar fizinis asmuo gali įsigyti leidime įrašytus ginklus ir (ar) šaudmenis.

   klausimas #3
    Dujiniai ginklai -

    1. šaunamieji ginklai, iš kurių gali būti paleistos kenksmingosios, dirginančiosios medžiagos ar jų užtaisas, įskaitant dujinius pistoletus (revolverius).

    2. šaunamieji ginklai, kurie po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai šaudmens išskiriamų dujų slėgio pagalba.

    3. įrenginai ar daiktai, sukonstruoti ar pritaikyti gyviesiems ar kitiems objektams, taikiniams naikinti, žaloti ar kitaip jiems paveikti.

    4. nešaunamieji ginklai, iš kurių gali būti paleistos kenksmingosios, dirginančiosios medžiagos ar jų užtaisas, išskyrus dujinius pistoletus (revolverius) kurie priskiriami šaunamiesiems ginklams.

    klausimas #4
     Ilgasis šaunamasis ginklas –

     1. šaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

     2. šaunamasis ginklas, kurio modelis sukurtas iki 1870 metų.

     3. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm.

     4. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis viršija 60 cm.

     klausimas #5
      Pertaisomas šaunamasis ginklas –

      1. šaunamasis ginklas su vienu ar keliais vamzdžiais be šovinių dėtuvės, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į užtaisymo mechanizmą.

      2. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio ranka atliekamu veiksmu užtaisomas šaunamuoju mechanizmu iš dėtuvės ar būgnelio.

      3. nešaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos.

      klausimas #6
       Leidimas įsigyti ginklus, šaudmenis –

       1. dokumentas, kuriuo suteikiama teisė vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą Europos Sąjungos valstybę narę.

       2. dokumentas, patvirtinantis, kad fizinis asmuo turi teisę laikyti ir nešiotis jame nurodytus ginklus.

       3. dokumentas, patvirtinantis, kad ne Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba ne Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas gali įsigyti leidime įrašytus ginklus ir (ar) šaudmenis.

       4. dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis ar fizinis asmuo turi teisę laikyti jame nurodytus ginklus.

       klausimas #7
        Šaudmens dalis –

        1. šaudmens dalis (kulka, šratai, artilerijos sviedinys ar kt.), strėlė, skirti taikiniui paveikti.

        2. šaudmuo, susidedantis iš tūtos ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, sviedinio.

        3. sviedinys, užtaisas, kapsulė, kapsulinė tūtelė, tūtelė.

        klausimas #8
         Sviedinys –

         1. tai, kuo šaudoma iš šaunamųjų ginklų.

         2. tai, kuo šaudoma iš artilerijos ginklų.

         3. šaudmens dalis (kulka, šratai, artilerijos sviedinys ar kt.), strėlė, skirti taikiniui paveikti.

         4. šaudmuo, susidedantis iš tūtos ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, sviedinio.

         klausimas #9
          Šovinys –

          1. šaudmens dalis (kulka, šratai, artilerijos sviedinys ar kt.), strėlė, skirti taikiniui paveikti.

          2. tai, kuo šaudoma iš šaunamųjų ginklų.

          3. šaudmuo, susidedantis iš tūtos ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, sviedinio.

          4. sviedinys, užtaisas, kapsulė, kapsulinė tūtelė, tūtelė.

          klausimas #10
           Ginklo naudotojas –

           1. fizinis asmuo, suteikęs kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui teisę nešioti, laikyti ir naudoti jam priklausanti ginklą.

           2. fizinis asmuo, kuriam priklauso tam tikros kategorijos ginklas.

           3. juridinis asmuo, kuris turi teisę laikyti ir naudoti tam tikros kategorijos ginklą.

           4. fizinis asmuo, kuris turi teisę nešiotis ar laikyti tam tikros kategorijos ginklą ir kuriam ginklo savininkas suteikia teisę naudotis jo ginklu.

           klausimas #11
            Nešaunamasis ginklas –

            1. ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.

            2. ginklas, kuriuo taikinys paveikiamas nenaudojant sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėgos. Šiems ginklams priskiriami ir visiškai netinkami naudoti ginklai bei svoriniai-gabaritiniai ginklų maketai.

            3. ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį ginklą taip, kad visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti ar pakeisti, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

            4. ginklas, kuriuo, naudojantis raumenų jėga, per atstumą arba esant tiesioginiam sąlyčiui galima sunaikinti ar kitaip mechaniškai paveikti taikinį (durti, pjauti, kirsti, smogti, triuškinti). Šaltaisiais ginklais nelaikomi ūkinės ar buitinės paskirties įrankiai.

            klausimas #12
             Ginklo, šaudmenų turėjimas –

             1. ginklo, šaudmenų laikymas, nešiojimasis, saugojimas, naudojimas.

             2. fizinis asmuo, kuris turi teisę nešiotis ar laikyti tam tikros kategorijos ginklą ir kuriam ginklo savininkas suteikia teisę naudotis jo ginklu.

             klausimas #13
              Signalinis ginklas –

              1. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm.

              2. nešaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

              3. šaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

              4. šaunamasis ginklas, kuriuo vienu nuleistuko paspaudimu negalima iššauti daugiau kaip vieną kartą.

              klausimas #14
               Trumpasis šaunamasis ginklas –

               1. šaunamasis ginklas, kurio modelis sukurtas iki 1870 metų.

               2. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm.

               3. šaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

               4. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis viršija 60 cm.

               klausimas #15
                Ginklo ir šaudmenų gabenimas -

                1. ginklo, šaudmenų turėjimas su savimi tokiomis sąlygomis, kuriomis ginklą galima panaudoti nedelsiant.

                2. ginklo, šaudmenų valdymas (faktinis turėjimas savo žinioje) fizinio asmens būste ar juridinio asmens patalpose arba kitose vietose, turinčiose aiškiai apibrėžtas ribas.

                3. ginklo transportavimas (pervežimas, pernešimas) tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, kad ginklo nebus galima panaudoti nedelsiant (ginklas neužtaisytas, įdėtas į dėklą ar kitą tam tinkamą daiktą, dėtuvė išimta iš ginklo, šaudmenys išimti iš dėtuvės, būgnelio ir vamzdžio).

                klausimas #16
                 Vienašūvis šaunamasis ginklas –

                 1. ginklas, kuris po kiekvieno šūvio ranka atliekamu veiksmu užtaisomas šaunamuoju mechanizmu iš dėtuvės ar būgnelio.

                 2. šaunamasis ginklas su vienu vamzdžiu be šovinių dėtuvės, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia užtaisyti ranka šovinį įdedant į užtaisymo mechanizmą.

                 3. šaunamasis ginklas su vienu ar keliais vamzdžiais be šovinių dėtuvės, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į užtaisymo mechanizmą.

                 4. ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos.

                 klausimas #17
                  Šaunamojo ginklo dalis –

                  1. bet kuri šaunamojo ginklo dalis, būtina tam, kad šaunamasis ginklas veiktų, įškyrus pistoleto (revolverio) rėmą.

                  2. bet kuri šaunamojo ginklo dalis, būtina tam, kad šaunamasis ginklas veiktų, įskaitant pistoleto (revolverio) rėmą, jo ir pagrindinių šaunamojo ginklo dalių pusgaminius bei šaudnamojo ginklo šaudmenis.

                  3. bet kuri šaunamojo ginklo dalis, būtina tam, kad šaunamasis ginklas veiktų, įskaitant pistoleto (revolverio) rėmą, jo ir pagrindinių šaunamojo ginklo dalių pusgaminius. Vamzdis, būgnelis, spyna (užraktas), spynos (užrakto) rėmas, šovinio lizdas (kai jis yra atskira dalis) ir į šaunamojo ginklo vamzdį įdedamas įdėklas (mažesnio kalibro vamzdis) priskiriami pagrindinėms šaunamojo ginklo dalims.

                  klausimas #18
                   Visiškai netinkamas naudoti ginklas –

                   1. šaunamasis ginklas, kurio pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios, o ginklo naudojimas yra draudžiamas dėl pavojaus sveikatai ar gyvybei.

                   2. šaunamasis ginklas, kurio pagrindinės dalys yra sugadintos ar sugedusios ir šiuo metu jų neįmanoma atkurti, sutaisyti ar pakeisti, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

                   3. nešaunamasis ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį ginklą taip, kad visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti ar pakeisti, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

                   4. šaunamasis ginklas, kurio pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios, todėl juo negalima šaudyti, tačiau jis tinkamas naudoti kaip šaltasis ginkas.

                   klausimas #19
                    Ginklo ir šaudmenų nešiojimasis –

                    1. ginklo, šaudmenų valdymas (faktinis turėjimas savo žinioje) fizinio asmens būste ar juridinio asmens patalpose arba kitose vietose, turinčiose aiškiai apibrėžtas ribas.

                    2. ginklo transportavimas (pervežimas, pernešimas) tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, kad ginklo nebus galima panaudoti nedelsiant (ginklas neužtaisytas, įdėtas į dėklą ar kitą tam tinkamą daiktą, dėtuvė išimta iš ginklo, šaudmenys išimti iš dėtuvės, būgnelio ir vamzdžio).

                    3. ginklo, šaudmenų turėjimas su savimi tokiomis sąlygomis, kuriomis ginklą galima panaudoti nedelsiant.

                    klausimas #20
                     Šaltasis ginklas –

                     1. nešaunamasis ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.

                     2. nešaunamasis ginklas, kuriuo, naudojantis raumenų jėga, per atstumą arba esant tiesioginiam sąlyčiui galima sunaikinti ar kitaip mechaniškai paveikti taikinį (durti, pjauti, kirsti, smogti, triuškinti). Šaltaisiais ginklais nelaikomi ūkinės ar buitinės paskirties įrankiai.

                     3. nešaunamasis ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį ginklą taip, kad visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti ar pakeisti, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

                     4. ginklas, kuriuo taikinys paveikiamas nenaudojant sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėgos. Nešaunamiesiems ginklams priskiriami ir visiškai netinkami naudoti ginklai bei svoriniai-gabaritiniai ginklų maketai.

                     klausimas #21
                      Pusiau automatinis šaunamasis ginklas -

                      1. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai ir kuriuo, vieną kartą nuspaudus nuleistuką, galima iššauti daugiau kaip vieną kartą.

                      2. ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.

                      3. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai, tačiau vienu nuleistuko paspaudimu negalima iššauti daugiau kaip vieną kartą.

                      4. šaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

                      klausimas #22
                       Automatinis šaunamasis ginklas -

                       1. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai, tačiau vienu nuleistuko paspaudimu negalima iššauti daugiau kaip vieną kartą.

                       2. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio užsitaiso automatiškai ir kuriuo, vieną kartą nuspaudus nuleistuką, galima iššauti daugiau kaip vieną kartą.

                       3. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio ranka atliekamu veiksmu užtaisomas šaunamuoju mechanizmu iš dėtuvės ar būgnelio.

                       4. įrenginys ar daiktas, sukonstruotas ar pritaikytas gyviesiems ar kitiems objektams, taikiniams naikinti, žaloti ar kitaip jiems paveikti.

                       klausimas #23
                        Senovinis ginklas –

                        1. šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ilgesnis kaip 30 cm arba kurio visas ilgis viršija 60 cm.

                        2. šaunamasis ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį ginklą taip, kad visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti ar pakeisti, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.

                        3. šaunamasis ginklas, kurio modelis sukurtas iki 1870 metų ir kuris pagamintas iki 1899 metų.

                        4. šaunamasis ginklas, pagamintas 1899 metais ir vėlesniais metais pagal iki 1870 metų sukurtą ginklo modelį.

                        klausimas #24
                         Ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas -

                         1. ginklo ir (ar) šaudmenų valdymas fizinio ar juridinio asmens nuosavybės teise.

                         2. ginklo, šaudmenų turėjimas su savimi tokiomis sąlygomis, kuriomis ginklą galima panaudoti nedelsiant.

                         3. ginklo, šaudmenų valdymas (faktinis turėjimas savo žinioje) fizinio asmens būste ar juridinio asmens patalpose arba kitose vietose, turinčiose aiškiai apibrėžtas ribas.

                         klausimas #25
                          Templinis ginklas –

                          1. nešaunamasis ginklas, kuriuo, naudojantis raumenų jėga, per atstumą arba esant tiesioginiam sąlyčiui galima sunaikinti ar kitaip mechaniškai paveikti taikinį (durti, pjauti, kirsti, smogti, triuškinti). Šaltaisiais ginklais nelaikomi ūkinės ar buitinės paskirties įrankiai.

                          2. ginklas, kuriuo taikinys paveikiamas nenaudojant sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėgos.

                          3. šaunamasis ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.

                          4. nešaunamasis ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.

                          klausimas #26
                           Pneumatinis ginklas –

                           1. nešaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos.

                           2. šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio ranka atliekamu veiksmu užtaisomas šaunamuoju mechanizmu iš dėtuvės ar būgnelio.

                           3. šaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos.

                           4. šaunamasis ginklas su vienu ar keliais vamzdžiais be šovinių dėtuvės, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į užtaisymo mechanizmą.

                           klausimas #27
                            A kategorijos ginklus ir šaudmenis civilinėje apyvartoje naudoti gali:

                            1. Valstybiniai muziejai

                            2. Komerciniai bankai

                            3. Valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos

                            4. Šaudmenis, jų dalis ir priedėlius tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos.

                            5. Įmonės, gaminančios A kategorijos ginklus ir (ar) šaudmenis

                            klausimas #28
                             Kokios maksimalios talpos dėtuves leidžiama naudoti savigynai skirtuose ginkluose?

                             1. 6 šovinių

                             2. 13 šovinių

                             3. 15 šovinių

                             4. Neribojama

                             klausimas #29
                              Civilinėje apyvartoje draudžiami nešaunamieji duriamieji, pjaunamieji ginklai su automatiškai iššokančia ar atsilenkiančia geležte, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

                              1. iššokanti geležtė yra ilgesnė kaip 8,5 cm;

                              2. rankena yra ilgesnė kaip 6,5 cm;

                              3. iš abiejų pusių paaštrinta geležtė.

                              4. per vidurį geležtė yra siauresnė kaip 14 proc. jos ilgio;

                              klausimas #30
                               Civilinėje apyvartoje savadarbius ginklus naudoti gali:

                               1. Įmonės, gaminančios A kategorijos ginklus ir (ar) šaudmenis.

                               2. Civilinėje apyvartoje savadarbius ginklus naudoti draudžiama.

                               3. Lietuvos bankas.

                               4. Šaudmenis, jų dalis ir priedėlius tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos.

                               klausimas #31
                                Ar civilinėje apyvartoje galima naudoti lazerinius taikiklius?

                                1. leidžiama naudoti tik sportui naudojamus lazerinius taikiklius.

                                2. leidžiama naudoti tik turint ginklą savigynai.

                                3. leidžiama naudoti, jei tai būtina profesinei veiklai.

                                4. Civilinėje apyvartoje lazerinius taikiklius naudoti draudžiama.

                                5. leidžiama naudoti tik turint leidimą medžiokliniam ginklui.

                                klausimas #32
                                 Ar leidžiama laikyti A, B, C kategorijų graižtvinius ir lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, neturinčių identifikacinių numerių ?

                                 1. Draudžiama visai atvejais.

                                 2. Leidžiama.

                                 3. Draudžiama, išskyrus atvėjus kai juos laiko kriminalistinės ekspertizės įstaigos.

                                 klausimas #33
                                  Civilinėje apyvartoje draudžiami šie ginklai:

                                  1. elektros šoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu.

                                  2. dujiniai ginklai su nuodingosiomis medžiagomis, šaunamųjų ginklų šaudmenys su nuodingosiomis medžiagomis;

                                  3. B kategorijai priskiriami šaunamieji ginklai

                                  4. kastetai, blakštai, mėtomosios žvaigždės ir kiti šaltieji smogiamojo ir svaidomojo pobūdžio ginklai;

                                  klausimas #34
                                   Kada galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynos tikslams?

                                   1. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo atveju

                                   2. Siekiant išvengti užpuolimo

                                   3. Jei manoma, kad gali būti užpultas

                                   klausimas #35
                                    Kuri frazė, apibūdinanti būtinąją gintį pagal Baudžiamąjį kodeksą, yra teisinga?

                                    1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, peržengdamas būtinosios ginties ribas, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

                                    2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

                                    3. Asmuo atsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.

                                    klausimas #36
                                     Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse yra numatyta administracinė atsakomybė:

                                     1. už teisėtai įgyto ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti ir laikyti ar nešioti nereikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimus

                                     2. už šaunamojo ginklo ar šaudmenų įgijimą, laikymą, nešiojimą, gabenimą ar realizavimą neturint leidimo

                                     3. už teisėtai įgyto ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimus

                                     klausimas #37
                                      Neteisėtas šaudymas iš šaunamojo ginklo, dujinio ginklo, pneumatinio šautuvo, pistoleto ar arbaleto nepadarant žalos, užtraukia:

                                      1. Atsakomybės neužtraukia jei nėra nukentėjusių

                                      2. Baudžiamąją atsakomybę

                                      3. Administracinę atsakomybę

                                      klausimas #38
                                       Kuri frazė, apibūdinanti būtinąją gintį, yra teisinga?

                                       1. būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba atitiko kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą. Būtinosios ginties ribų peržengimu laikoma kai dėl didelio sumišimo ir išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

                                       2. būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

                                       3. būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine netyčia nužudoma arba nesunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų peržengimu laikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika.

                                       klausimas #39
                                        Kuri frazė, apibūdinanti būtinąjį reikalingumą, yra teisinga?

                                        1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

                                        2. Asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

                                        3. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus galėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra ne mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

                                        4. Asmuo neatsako už žalą, kurią padarė vykdydamas profesines pareigas, jeigu jis neviršijo įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų įgaliojimų.

                                        klausimas #40
                                         Už ką administracinių teisės pažeidimų kodekse nenumatyta atsakomybė?

                                         1. Už ginklų, kuriems nešioti/ laikyti reikalingas leidimas apyvartos, nešiojimo, laikymo taisyklių pažeidimus

                                         2. Už ginklų, kuriems nešioti/ laikyti nereikalingas leidimas apyvartos, nešiojimo, laikymo taisyklių pažeidimus

                                         3. Už ginklo praradimą

                                         klausimas #41
                                          Kuri frazė, apibūdinanti būtinąjį reikalingumą, yra teisinga?

                                          1. asmuo, savo veiksmais sudaręs pavojingą situaciją, negali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis

                                          2. asmuo gali pateisinti pareigos nevykdymo būtinojo reikalingumo nuostatomis, jeigu jis dėl profesijos, pareigų ar kitų aplinkybių privalo veikti didesnio pavojaus sąlygomis.

                                          3. asmuo, savo veiksmais sudaręs pavojingą situaciją, gali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis tik tuo atveju, jeigu pavojinga situacija sudaryta dėl neatsargumo

                                          klausimas #42
                                           Kuri frazė, apibūdinanti būtinąją gintį, yra teisinga?

                                           1. asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali pasinaudoti tik jei negalėjo išvengti kėsinimosi.

                                           2. asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali pasinaudoti tik jei neturėjo galimybės kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

                                           3. asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

                                           klausimas #43